Tuesday, 13 December 2011

Tvořiví ptáci a další skici / Creative Birds and other sketches


Tvořiví ptáci v Hyde Parku. / Creative birds in Hyde Park.


Winsor and Newton


Mourek, e-kniha, Jumping Cavia, den v casettě. 
/ Mourek cat, e-book, Jumping Cavia, a day in casetta.

No comments:

Post a Comment